ANDERSERIKSSON

TEAMET

TÖMKÖRNINGSINSTRUKTÖR
ANDERS ERIKSSON

ERFARENHET


Aktiv i körsporten under åren 1988-1998 och deltog bla vid två VM för par 1995 och 1997.

Sedan 1991 har jag varit verksam som hästföretagare med en verksamhet som har omfattat hovslageri, undervisning av arbete i töm, körning, köruppdrag av olika slag som bröllopskörning bl.a.
Förtroendevald inom SvRf mellan åren 2001-2013 och i ledningsgrupp på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara tom 2019.

EGEN VERKSAMHET


Verksamheten har över tid kretsat kring undervisning i tömmar och körning i olika former. Undervisningen grundar sig på kunskaper och insikter som jag har förvärvat över tid och som också utmynnat i att utveckla utbildningsmaterial men också utrustning i samarbete med Tärnsjö Garveri sedan början på 1990-taletunder.

Stewart Ranch

Vi har ett sammansatt TEAM för att täcka alla aspekter av djurens hälsa och utbildning

EN VIKTIG PUSSELBIT

Tömkörningstränarens bidrag till helheten.


För att kunna prestera behöver vi veta att hästen har möjlighet att fungera som den ska.
Att utbilda hästar vid hand, i töm har historiskt sett varit en vedertagen utbildnings- och träningsmetod vid såväl grundutbildning som vid arbetet med den äldre hästen. Fördelen är att arbetet också ger den som håller i tyglar/tömmar en möjlighet att lära sig att ”läsa” hästen, vilket är både nödvändigt och värdefullt oavsett om man ska rida eller köra.

Förutom att arbetet kan befrämja kommunikation och samspel, så ger det möjlighet att arbeta hästen och ponnyn utan sadel eller ryttarens tyngd. Veterinärer rekommenderar ofta arbete i töm i rehabiliteringssyfte. Med en genomtänkt träning kan många hälsoproblem dessutom förebyggas om det utförs på ett korrekt sätt.

Tömkörningskursledare Anders  bidrag till Teamet är en viktig del i hästens träning för hälsa och välmående.
Han hjälper oss att från marken kunna träna hästen utan belastning av ryttare eller begränsning av utrustning.

När du kommer till Stewart Ranch kan vi med hjälp av kunskap från Anders Eriksson träna hästen från marken innan vi sitter upp.
Vi vill ställer aldrig ett krav på hästens som den inte kan klara av.

Anders är en del av teamet som du kan boka träning med för att hitta verktyg och nycklar till att förbättra din ralation till hästen och ridning.