CLINICS

TJÄNSTER

BOKA CLINICS

FILOSOFI


Att få dela kunskap jag förvärvat mig under årens lopp är till stor nytta för mig själv men hela idéen med Stewart Ranch grundar sig i att hjälpa andra. Med Clinics kan jag nå många som söker en större förståelse och en bättre samverkan med sina sjur. Vi bjuder ofta in till Clinics hos oss på Stewart Ranch ledda av medlemmar i vårt team men åker också själva till din anläggning och håller teoretiska och praktiska utbildningar för inbjudna åskådare ochmedverkande. Kontakta oss för att prata om vad du vill veta mer om...

CLINICS


Vi på Stewart Ranch erbjuder Clinics med dessa inriktningar:

  • Lastning

  • NH & Ledarskap
  • VBR  - Vital Balance Riding
  • Ungdomsledarskap

Stewart Ranch

Vi har ett sammansatt TEAM för att täcka alla aspekter av djurens hälsa och utbildning

DELAD KUNSKAP ÄR STÖRRE KUNSKAP OCH MER GLÄDJE

CLINICS hos STEWART RANCH


Medlemmar i vårt TEAM anordnar ofta kurser och clinics hos oss på Stewart Ranch. 
Läs mer om våra Clinics på EVENT-sidan.

CLINICS hos ER


Vi kommer gärna till er och håller utbildning teoritiskt eller praktiskt men allra helst kombinerar vi de båda. Ni väljar själva inriktning och fokusområde. Vi kan boka hel- eller halvdag. Vi rekommenderar att även åskådare betalar för att ta del av kunskapen.